Midtnorsk Filmsenter

Midtnorsk Filmsenter

Kompetansesenter for film i Midt-Norge. Gir tilskudd til:

• Dokumentarfilm
• Animasjonsfilm
• Kortfilm

Filminvest Midt-Norge

Filminvest Midt-Norge

Regionalt investeringsfond. Gir utviklingstilskudd til og investerer i:

• Langfilm
• TV-serier
• Spill

Mid Nordic Film Region

Mid Nordic Film Region

Markedsfører Trøndelag, Jämtland og Västernorrland som filminnspillingssted.

Brensjeregister Mid Nordic Film Region

Bransjeregister

Finn folk og utstyr til din filmproduksjon i Midt-Norge, Jämtland og Västernorrland.